Tüketici Hukuku

Çetinkaya Hukuk & Danışmanlık Bürosu;

•Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak başvuru ve işlemler,

•Satıcı ile alıcı arasında sulh görüşmelerinin yapılması ve protokol hazırlanması,

•Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

•Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen davaların takibi gibi konularda danışmanlık sağlamaktadır.