Gayrimenkul Hukuku

Çetinkaya Hukuk & Danışmanlık Bürosu;

•Tapu işlemlerinin yürütülmesi,

•Kira sözleşmelerinin ve tahliye taahhütnamesinin hazırlanması,

•Ayni/şahsi tak tesisi sözleşmelerinin hazırlanması,

•Alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması,

•Tapu iptal ve tescil davalarının yürütülmesi,

•Gayrimenkule yapılan müdahalenin meni (tecavüzün önlenmesi) davalarının yürütülmesi,
•İşgal tazminatı (ecrimisil) davalarının yürütülmesi,

•Ortaklığın giderilmesi (izalei şüyu) davalarının yürütülmesi,

•Satış vaadi sözleşmelerinin düzenlenmesi,

•Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davalarının yürütülmesi,

•Kira uyuşmazlıkları davaların yürütülmesi gibi konularda danışmanlık sağlamaktadır.