İdare Hukuku

Çetinkaya Hukuk & Danışmanlık Bürosu;

•İdarenin sorumluluğu nedeniyle tazminat davaları açılması,

•Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması,

•İdari para cezalarına itiraz edilmesi & iptal davaları açılması,

•İmar hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması, çözüm yolları & imar davaları takibi,

•İhale hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması ve ihale davaları takibi,

•Kamulaştırma ile ilgili davaların yürütülmesi,

•Memur davaları yürütülmesi,

•Öğrenci davaları açılması,

•Karayolları Trafik davalarının sonuçlandırılması,

•İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması,

•Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi gibi konularda danışmanlık sağlamaktadır.