İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Çetinkaya Hukuk & Danışmanlık Bürosu;

•İş sözleşmesinin feshi ve işten çıkarma konularına ilişkin arabuluculuk ve dava süreçlerinin yürütülmesi,

•İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması çerçevesinde güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi,

•İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davalarının yürütülmesi,

•İş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davalarının yürütülmesi,

•İş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının yürütülmesi,

•Şirketlerin çalışanlarına yönelik uygulamalarının mevzuata uygunluğu konusunda hukuki danışmanlık verilmesi,

•Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazılarının, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması gibi konularda danışmanlık sağlamaktadır.